ต้องเป็นเบอร์ที่สามารถรับ SMS เพื่อยืนยันได้
รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษร a-z พิมเล็ก , A-Z พิมใหญ่ และ ตัวเลข (0-9) และมีความยาว 8 - 15 ตัวอักษร
ชื่อบัญชีฝาก ต้องตรงกับบัญชีถอน ต้องภาษาไทยเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถอนเงินไม่ได้
มียูสเซอร์แล้ว เข้่าสู่ระบบ